PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF

Pengurusan Industri Kreatif merupakan satu bidang yang menjurus kepada pengurusan acara-acara yang berbentuk seni. Keunikannya terletak kepada kemampuannya mengaplikasikan bidang seni persembahan lain sebagai landasan untuk memberi pendedahan kerjaya sebenar dalam melahirkan pengurus yang berkemahiran, cekap dan inovatif.

PELUANG PEKERJAAN

Antara peluang pekerjaan yang menanti: Pengurus Produksi Persembahan, Pengurus Produksi Filem, Pengurus Pentas, Pengurus Acara, Pegawai Kebudayaan, Kurator Muzium dan Usahawan Muda dalam bidang seni kreatif. Bidang-bidang lain termasuklah kerjaya yang berkaitan dengan Produksi Teater

MAKLUMAT PROGRAM YANG DITAWARKAN
  • E2128 / FF114: DIPLOMA PENGURUSAN SENI +

    Tempoh Pengajian: 5 Semester (2.5 tahun)Diploma Pengurusan Seni memberikan pendedahan teori dan praktis dalam pengurusan artistik kepada pelajarnya di mana mereka akan didedahkan kepada penggunaan teknologi terkini dan kelengkapan yang sesuai dengan kehendak kerjaya masa kini. Antara kursus-kursus yang ditawarkan: Asas Pengurusan, Asas Pemasaran, Asas Produksi Pengurusan Filem, Gaya Persembahan Pentas, Harta Intelek Industri Kreatif, Pencerakinan Skrip, Promosi & Publisiti, Pengurusan Kreatif Gunaan, Pengurusan Pameran dan Pengurusan Produksi Pentas.
  • EA87 / FF236: SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI +

    Tempoh Pengajian: 6 Semester (3 tahun)Program yang komprensif ini mendedahkan pelajar kepada teori dan praktis pengurusan industri kreatif, di mana mereka akan dididik ke arah mengaplikasikan pemikiran kritis yang dapat mencetuskan idea kreatif yang setara dengan sifat ilmiahnya.Antara kursus-kursus yang ditawarkan: Asas Pengurusan Industri Kreatif, Pengurusan Sumber Manusia, Harta Intelek Industri Kreatif, Pengurusan Kewangan Produk Seni, Perundangan Produksi Industri Kreatif, Pengurusan Pameran Produk Seni, Asas Pemasaran Produk Seni, Pengurusan Produksi Pentas, Pengurusan Acara Seni dan Pengurusan Tajaan Industri Kreatif.
  • EA86 / FF237: SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM +

    Tempoh Pengajian: 6 Semester (3 tahun) Program pengurusan komprehensif yang lebih mengkhusus kepada Produksi Filem, di mana para pelajar akan didedahkan terhadap perancangan dan pengurusan berdasarkan teori dan praktikal sebagai persediaan untuk menghadapi alam kerjaya perfileman yang kian mencabar.Antara kursus-kursus yang ditawarkan: Asas Pengurusan Produksi Filem, Pengurusan Sumber Manusia Produk Seni, Asas Pemasaran Produk Seni, Pengurusan Penerbitan Filem, Perundangan Produksi Industri Kreatif, Pengurusan Kewangan Produksi Filem, Perhubungan Awam Industri Kreatif, Pengurusan Tajaan Industri Kreatif, Iklan dan Promosi Filem, Pemameran & Pengedaran Filem.
  • 1