PUSAT PENGAJIAN TEATER

Teater merupakan sebuah inovasi seni pentas yang dipersembah dan dipertontonkan secara langsung, terhasil daripada perkembangan budaya, teks, khalayak, aliran (trend), media dan teknologi. Selain memberikan hiburan, Teater turut berfungsi sebagai medium dramatik dalam penyataan pemikiran, ekspresi, komunikasi, kefahaman, psikologi dan sosiologi manusia.

PELUANG PEKERJAAN

Penerbit, Pengarah & Pelakon Teater, Penulis Skrip, Pengurus Pentas, Sinografer, Pereka Produksi, Pengarah Seni, Ahli Akademik, Pentadbiran Teater & Kesenian dan segala bidang yang berkaitan dengan Produksi Teater, Filem, Televisyen, Radio serta bidang-bidang industri seni kreatif yang lain.

  • E2126 / FF113 : DIPLOMA TEATER +

    Tempoh Pengajian: 5 Semester (2.5 Tahun)Program ini bakal melahirkan graduan sebagai pemimpin produksi teater secara profesional yang seimbang dari segi
  • EA84 / FF234 : SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER +

    Tempoh Pengajian: 6 Semester (3 Tahun)Program pengkhususan Produksi Teater merupakan satu pendekatan lanjutan berteraskan industri secara lebih profesional dalam pembelajaran
  • EA85 / FF235 : SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI +

    Program Sinografi merupakan pengkhususan artistik serta teknikal bidang Rekaan dan Teknologi Teater dan Seni Persembahan. Kreativiti dan inovasi pembelajaran program
  • 1