Delegasi Malaysia ke University of Peradeniya, Sri Lanka

Fakulti Filem, Teater dan Animasi, UiTM Malaysia dengan usahasama Department of Fine Arts telah menganjurkan Arts Interspaces Malaysia Symposium (AIMS) ke-4, 2018 bertempat University of Peradeniya, Sri Lanka. Telah berlangsung juga sesi wacana intelektual dan pembentangan dari pelbagai bidang ilmu seni kreatif yang melibatkan seramai 11 orang pensyarah FiTA, UiTM dan 6 orang pensyarah dari Department of Fine Arts, University of Peradeniya.

Pertemuan dan kerjasama antara dua universiti ini dilihat sebagai satu inisiatif yang sangat baik dan dapat memberi manfaat jangka panjang kepada kedua-dua pihak. Ayubowan, Sri Lanka!

 

Live arts, visualising dreams

Contacts

  Faculty of Film, Theatre & Animation
Puncak Perdana Campus, Universiti Teknologi MARA. 40150, Shah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia
  +603.7962.(ext. 2402/2414/2411/2410/2392)
  +603.7962.2405
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Keep in Touch