PENSYARAH PROGRAM PENULISAN KREATIF BENTANG KERTAS KERJA PENYELIDIKAN DI DUBAI, UNITED ARAB EMIRATESPada 25 hingga 27 Februari 2016, telah berlangsungnya The IAFOR International Conference on the Social Sciences - Dubai 2016, bertempat di The Event Center, Dubai. Pada persidangan itu juga, pensyarah program, Encik Mohd Syuhaidi Abu Bakar telah membentangkan kertas kerja penyelidikkannya yang bertajuk ‘Continuance Usage Intention Of Wechat By Users In Malaysia’. Beliau hadir setelah menerima geran penyelidikan daripada Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM), Universiti Teknologi Mara. Beliau turut bertugas sebagai Pengerusi Sesi yang melibatkan penyertaan peserta daripada Hong Kong; Amerika Syarikat; dan German.

Live arts, visualising dreams

Contacts

  Faculty of Film, Theatre & Animation
Puncak Perdana Campus, Universiti Teknologi MARA. 40150, Shah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia
  +603.7962.(ext. 2402/2414/2411/2410/2392)
  +603.7962.2405
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Keep in Touch