WACANA SENI : A NEW IMAGE?
Oleh : Mohd Fatrim Syah bin Abd Karim (Pelajar Penulisan, Semester 5 FITA, UiTM)

Pada 25 Mac 2015 yang lalu, bertempat di Dewan Anjung Sri Budiman, UiTM Shah Alam telah berlangsungnya sesi wacana seni anjuran Jabatan Penulisan Kreatif, Fakulti Filem, Teater dan Animasi (FiTA), UiTM Kampus Puncak Perdana, Shah Alam. Dengan tajuk A New Image? From Postclassical to Postcinematic Film, menampilkan Prof Dr Thomas Morsch seorang pensyarah Jabatan Skrin dari Free University Berlin, Jerman. Objektif diskusi wacana kali ini adalah untuk membincangkan perubahan yang berlaku dalam dunia perfileman selama 100 tahun dari zaman klasik hingga ke zaman postcinematic. Ia memberikan khalayak satu ruang untuk melihat perubahan-perubahan filem dari satu transisi ke satu transisi yang tampak biasa, tetapi sebenarnya mempunyai perubahan drastik sehingga menghasilkan satu imej yang baru.

Oleh : Mohd Syuhaidi bin Abu Bakar

Pada 28 Januari 2015 yang lalu, bertempat di Dewan Seminar FiTA 1, berlangsungnya sesi Wacana Seni anjuran Jabatan Penulisan Kreatif, Fakulti Filem, Teater dan Animasi (FiTA), UiTM Kampus Puncak Perdana, Shah Alam. Bertemakan English Poetry & Spoken Word In Malaysia,wacana seni kali ini menyaksikan kehadiran Sheena Baharuddin (Pensyarah, Pemuisi, Penulis) dan Jamal Raslan (Guru, Pemuisi, Penulis) sebagai tetamu. Objektif penganjuran sesi kali ini adalah untuk memberi pendedahan tentang senario penulisan dan persembahan puisi Bahasa Inggeris di Malaysia pada masa kini dan mewujud dan mengukuhkan minat dalam diri para pelajar terhadap bidang penulisan dan persembahan puisi Bahasa Inggeris.

Live arts, visualising dreams

Contacts

  Faculty of Film, Theatre & Animation
Puncak Perdana Campus, Universiti Teknologi MARA. 40150, Shah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia
  +603.7962.(ext. 2402/2414/2411/2410/2392)
  +603.7962.2405
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Keep in Touch